Tehokas johtoryhmä

Tehokas johtoryhmä koostuu liiketoiminnan johtamisen kannalta oikeista henkilöistä, joiden keskinäinen yhteispeli on tuloksellista. Se tekee päätöksiä ja seuraa niiden toimeenpanoa tehokkaasti.

Tehokas johtoryhmä –valmennuksella saadaan lisätehoa yrityksen johtamiseen. Se soveltuu sekä olemassa olevan johtoryhmän kehittämiseen että erityisesti tilanteisiin, joissa johtoryhmän kokoonpanossa tapahtuu muutoksia. Yksikin uusi jäsen muuttaa johtoryhmän dynamiikkaa ja vaikuttaa sen toimintakykyyn.

Valmennus perustuu tutkittuun tietoon tehokkaasti toimivien johtoryhmien tyypillisistä piirteistä. Valmennuksessa määritellään
• johtoryhmän rooli yrityksen johtamisessa,
• johtoryhmän tehtävät ja tavoitteet,
• sisäiset pelisäännöt sekä
• tarvittaessa muokataan kokouskäytäntöjä tuloksellisen toiminnan ja tehokkaan ajankäytön varmistamiseksi.

Valmennukseen voidaan sisällyttää lähtötilannekartoitus, jolla selvitetään olemassa olevan johtoryhmän ryhmädynamiikkaa analysoimalla johtoryhmän jäsenten työskentelytyyliä kyselyn ja haastattelujen avulla sekä kerätään heidän kokemuksiaan johtoryhmätoiminnasta.

Valmennus koostuu ½ – 1 päivän mittaisista työpajoista, joissa luodaan edellä mainitut yhteiset käytännöt. Muutama kuukausi sovittujen käytäntöjen käyttöönoton jälkeen pidetään seurantatilaisuus, jossa arvioidaan sovittujen käytäntöjen toteutumista ja tunnistetaan tarvittavat lisätoimenpiteet. Seurantaa jatketaan tarvittaessa säännöllisesti.

Valmennukseen voidaan sisällyttää tarpeen mukaan myös yksilötason valmennusta, joka on tarkoituksenmukaista erityisesti vastikään johtoryhmätehtävään valittujen jäsenten tukemiseksi.